PEMBANTU PENTADBIRAN

Jawatan Kosong PEMBANTU PENTADBIRAN di [SYARIKAT]

KETERANGAN JAWATAN KOSONG

Description

MEMBANTU KERJA PENTADBIRAN, PENGIKLANAN, MENYIAPKAN KERTAS PROJEK, PENDAFTARAN PESERTA KURSUS DAN LAIN-LAIN TUGASAN YANG BERKAITAN

Company

VISI
1. Melahirkan tenaga kerja yang berketerampilan, berkemahiran, berpengetahuan dan di iktiraf. 2. Memberi kemahiran kepada masyarakat tanpa mengenal usia serta taraf Pendidikan. 3. Membantu masyarakat menjana pendapatan dari kemahiran yang di perolehi seterusnya dapat menaik taraf sosial ekonomi mereka.

MISI
Menyediakan pelbagai latihan kemahiran yang berkualiti dan diiktiraf oleh kerajaan yang memenuhi kehendak masyarakat bagi mewujudkan tenaga kerja berketerampilan, berkemahiran, berpengetahuan dan bakal usahawan yang berjaya.

OBJEKTIF
1. Menyediakan program kemahiran di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Vocational Training Centre (VTO) bagi melahirkan pekerja mahir yang berwibawa untuk merealisasikan wawasan Negara. 2. Menampung kekurangan tempat pengajian di institut-institut kemahiran awam dalam mendapatkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Vocational Training Centre (VTO) yang sama serta setaraf dengan institut kemahiran awam. 3. Memberi ilmu dan latihan yang lebih mantap di dalam bidang kemahiran. 4. Memudahkan para lepasan sekolah mendapatkan pekerjaan dengan melengkapkan mereka dengan kemahiran perindustrian serta teknologi terkini melalui Latihan sistematik.

Maklumat Tambahan Jawatan Kosong

Tahap Pekerjaan : Not Specified
Kelayakan : Education/Training, Training & Dev.
Pengalaman Kerja :
Jenis Kerja : Full-Time
Pengkhususan Kerja : Education/Training, Training & Dev. / 507, 121

Maklumat Syarikat Majikan, [SYARIKAT]

WARISAN INSYIRA ENTERPRISE

Maklumat Tambahan Syarikat [SYARIKAT]

Saiz Syarikat :
Masa Pemprosesan Permohonan :
Industri :
Elaun dan Lain-lain :
Lokasi : Johor